ออกใบกำกับภาษีได้

A little about me

เรื่องนี้ต้องคุยกับฝ่ายบัญชีไว้ก่อนเลยว่าต้องการใช้ใบกำกับภาษีด้วยไหมหรือสามารถใช้บิลเงินสดได้ เพราะว่าการออกใบกำกับภาษีต้องเลือกร้านที่จดทะเบียนภาษีแล้ว ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและง่ายต่อการทำเบิกจ่ายและไม่มีปัญหาภายหลัง อาจขอเอกสารรับรองของบริษัทและใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เพื่อตรวจสอบกับเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ว่าร้านที่คุณเลือกนั้นสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่ หลายครั้งอาจเจอปัญหาต้องแก้บิลหลายรอบเพราะว่าไม่ได้สอบถามบัญชีและร้านให้แน่ชัดก่อน

สินค้าในตะกร้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า