Dashboard Input

เทศกาลข้าวเหนียวมะม่วงหน้าร้อน

เมนูแนะนำ

เมนูใหม่ประจำเดือน

เมนูอาหาร (คละได้5เมนู)

— เนื้อ

— เป็ด

— เน้นเส้น

— หมู

— ไก่

— ปลา

— ทะเล

— เน้นผัก

— มังสวิรัติ,เจ

หลังเช้า:8.01-18.00 (คละได้5เมนู)

เซตพรีเมี่ยม (คละได้4เซต)

VIP Set (คละได้4เซต)

ชุดปิ่นโตถวายพระ

เซตถวายพระ (คละได้ 4 เซต)

สแน็คบ๊อก (คละได้ 4 เซต)

— ชุดเเสน็คบ็อค (เล็ก)

— ชุดเเสน็คบ็อค (กลาง)

— ชุดเเสน็คบ็อค (ใหญ่)

ของทานเล่น

ของหวาน